14. februar 2015

Bestyrelsesmøde lørdag den 14/2 2015


Deltagere: Laila, Anni, Preben, Niels Henrik, Niels og Heidi.


Dagsorden:

Generalforsamling

Hjemmeside


Generalforsamling:

Det vedtages at denne afholdes lørdag i uge 17, i år vil det sige den 25/4 kl 10:00

Vi ønsker at kunne sende indkaldelsen ud på mail, frem for med brev, da det hver år koster 900 kr. i porto. Vedtægts ændring i forhold til at vedligeholde de tomme grunde.


Stamvejen:

Det er ikke tilfredsstillende det arbejde Lunde/Lydum Maskinstation udfører. De blev bestilt før jul til at skrabe vejen og i skrivende stund er der stadig ikke gjort neget. Bestyrelsen overvejer at finde et andet firma til at varetage denne opgave. Vi vil indhente tilbud.


Fællesmødet:

Kunne der være mulighed for at vi kunne finde ud af at bruge den samme maskinstation til vejene, beskæring, græs mm. Preben og Anni tager med til mødet lørdag den 21/2 i Bork hallen.

 

Arbejdslørdag:

Vedtages at vi holder arbejdslørdag den 23 maj og arbejdsweekend den 6-7 juni.


Hvis der vedtages at vi skal købe en shelters skal der støbes sokkel den 23 maj og den skal sættes op i arbejdsweekenden.


Vi talte om at der er ønske om at holde et teltparty den 7. juni, for at fejre vores 10 år.


Hjemmeside:

Heidi arbejder videre med Gigahost som vores nye web udbyder. Den 19 marts om aftenen, kommer hjemmesiden online.


Bro:

Vi vil igen prøve at snakke sammen med Bork Hytteby omkring en bro over grøften.


Teltfest:

Foreningen vil gerne give maden og medlemmerne skal selv have drikkevare med. Vi spørger til generalforsamlingen om der er stemning for at holde et party den 6. juni.


Vi mødes igen hos Niels Henrik Lørdag den 28 marts kl 10
Copyright © All Rights Reserved