5. september 2015

Referat fra bestyrelsesmødet lørdag den 5/9 - 15.Deltagere: Laila, Preben, Anni, Niels Henrik, Niels, Søren og Heidi.


Dagsorden:

Vedtægtsændring

Vej bump

Maling af legeplads

Vejen/vendepladsen for enden af Kornblomstvænget.


Ved arbejdslørdag og ekstra ordinær generalforsamlingen den 6, juni deltog 12 husstande og vedtægts ændringerne blev enstemmigt vedtaget.


Ændringernes ordlyd er således:

§ 12.

Bestyrelsen bestræber sig på at have en kassebeholdning på 2 års kontingent.

§ 2A.

Ejerne af ubebyggede grunde har pligt til at foretage ukrudtsbekæmpelse inden udgangen af 2. kvartal.

§ 8.

Indkaldelse til generalforsamling må sendes via mail.

Laila sørger for at sende de nye vedtægter ind til godkendelse hos kommunen.


Vejbump:

Vi vil indhente tilbud hos b.la. Bork Maskinstation og Højs vejservice om vejbump.

Vi vil forsøgsvis prøve at få lavet 2 bump i grus/vejbelægningen, en på hver side af legepladsen. Og så se hvordan det går, og evaluere på det.

Niels Henrik arbejder videre med sagen.


Legeplads:

Vi venter til foråret med at få malet bord/bænke sæt på legepladsen. Fliserne vi lagde, da vi flyttede bordet nede ved volleyball nettet, skal lægges om til næste år. Legepladsen er ikke blevet godkendt i år, Preben bestiller dette tilsyn.


Der er problemer med vand på vendepladsen for enden af Kornblomstvænget, når det regner. Vi skal have pladsen jævnet og evt. have etableret et nyt dræn, da den der er, ligger forkert.


Hjemmesiden:

Vi ønsker ingen reklamer uden en form for betaling.

Betaling kunne være:

- Kontant til grundejerforeningen.

- Evt. X antal indgangsbilletter, som vi kan trække lod om blandt grundejere.

- Evt. en rabatordning ved fremvisning af lejekontrakt.


Skal vi som forening arbejde lidt i at få de forskellige seværdigheder med på en rabat ordning?


Bestyrelsen aftaler at fastsætte 4 datoer om året hvor der skal holdes bestyrelsesmøde. Næste møde skal afholdes lørdag den 28/11.

Her medbringer alle sin kalender, således at vi kan aftale 4 datoer i 2016 til møderne.

Det er vedtaget at møderne skal afholdes i marts, maj, august og november.


Vi har de sidste 2 år prøvet at holde julefrokost/nytårskur i januar/februar (for egen regning)

Det fortsætter vi med. Datoen bliver ligeledes aftalt ved næste møde.


Nabohjælp:

Hvis vi skal have et skilt med Nabohjælp, kræver det at vi alle melder os til Nabohjælp ordningen. Vi må finde ud af om der er stemning for det bland grundejerne.Copyright © All Rights Reserved