Bestyrelses møde 14. maj

Bestyrelsesmøde lørdag den 14 maj 2016


Deltagere: Laila, Preben, Anni, Niels og Heidi


Lars er med til mødet i dag og vi snakker om nøgler, skur mm.

Det bliver aftalt at bestyrelsen får 3 nøgler og vi skal helst kun gå i skuret om lørdagen, så vi forstyrrer eventuelle lejere mindst muligt. Dorte og Lars får tilbage betalt deres kontingent i starten af et kalender år på lige fod med bestyrelsen.


Der er kommet en klage fra vores gartner, der holder vores grønne områder og en grundejer omkring de store sten, der ligger ned langs første lomme på Kornblomstvænget, det er derfor ved at blive udbedret i denne her weekend.

 

Laila og Niels fortæller om, da de var her sidste weekend, hvor de var nød til at tage fat i nogle unge tyskere pga fart. Om aftenen hører de noget larm på deres tag, og næste morgen kunne de se at der lå store sten på deres græsplæne, det samme var sket ovre ved Karin og Søren.


Niels Henrik har snakket med en advokat omkring problemet med affald i området. Vi må ikke lave en vedtægt om at dem der udlejer skal have en affaldsspand på 240 liter. Men vi må godt lave en vedtægtsændring hvor der står at hvis der ligger affald omkring en grundejers affaldsspand og denne ikke får det ryddet op, vil bestyrelsen få det opryddet på grundejers regning. Kommunen siger at vi meget gerne må kontakte dem med den konkrete adresse, og så vil de tage kontakt til grundejer og sørge for at der bliver ryddet op.

Vi arbejder på at tømme dagen kunne flyttes til tidligere på ugen.


Preben har fundet ud af at fremover skal legepladsen kun godkendes hvert 2. år.


Arbejdslørdag:

Afholdes lørdag den 4/6 kl. 9:30 ved flagstangen på Kornblomstvænget 4.


Der skal males borde/bænke sæt og legepladsen.

Fliserne under bænkesæt nede ved volleyball nettet skal lægges om.

Hvis vi når at få nye redskaber hjem til legepladsen, skal de sætte op.

Affald i området skal samles sammen.

Udbedring af huller i vejen.

Kontrollere vej brønde.

Såning af græs.

Tømme postkasser og smøring af låse.

Græskanten langs sandet på legepladsen skal trimmes.


Vi snakker om at vi skal arbejde videre med grøften over mod hyttebyen. Hvor lægger skellet og er det grundejerforeningerne der skal stå for oprensning af grøften, kunne det være vandlauget der skal holde grøften.


Efter opfordring på generalforsamlingen, er der nu kommet en opfordring til alle gæster i området om at installere div. APPs til hjertestarter, akuthjælp mm.

Der er nye reklamer på vej til hjemmesiden.

 

Næste bestyrelses møde afholdes den 27. august hos Niels HenrikCopyright © All Rights Reserved