Bestyrelsesmøde 3. september

Bestyrelsesmøde lørdag den 3 september 2016


Deltagere: Preben, Laila, Anni, Niels Henrik, Søren og Heidi


Laila beretter om at Holger fra Bork Hytteby kommer til mødet, så vi kan få styr på oprensningen af grøften. Laila har skrevet en del frem og tilbage med ham og kommunen omkring dette.

Ud fra vores lokalplan er grøften ikke på vores matrikel og derfor vil vi ikke være med til at betale. Hun har fået 3 forskellige svar fra kommunen/landinspektør omkring grøften.

Vi kan ikke på noget som helst af de papir vi har, finde noget om at vi har pligt til at vedligeholde den grøft.

Der er meget stor tvivl om det overhovedet er Hyttebyen eller os der skal vedlige holde grøften, eller om det er kommunen. Ud fra det materiale vi kan finde hver især, er der stor forskel på hvor skel ligger. Nogle steder ligger den midt i grøften, nogen steder hos hyttebyen. Holger har også fundet et sted hvor der slet ikke er nogen af os der har vedligeholdelsen af den. Spørgsmålet er om den aftale som kommunen siger der foreligger om at det er grundejerforeningerne der skal vedligeholde overhovedet er tinglyst. Dette kan vi ikke finde noget som helst på.

Vi bliver enige med Holger om at vi skal gå tilbage til kommunen og få dem til at få styr på det. Vil de stadig have os til at ordne det, må kommunen betale for en landmåler der kan komme og sætte skel pæle. Holger tager de papir med som han har fundet, til mødet med kommunen på onsdag. Vi skal til endnu et fællesmøde omkring vand. Vi får ligeledes den mail Holger har fra fællesmødet i 2015 hvor det tydeligt fremgår at grøften er kommunens. Vi vil herefter arbejde sammen om dette her, så vi får helt styr på hvem der skal gøre hvad.


Affald: Der har igen i år været store problemer med affald i området. Både på Kornblomstvænget og Ranunkelvænget.   Laila har igen skrevet til Johnna Pind for at finde ud af hvad vi kan gøre, for at få styr på dette.

Mht. vej bump: vi lader det ligge for en stund, da vi ikke kan finde en egnet løsning. Da prisen vil blive min 10.000,- pr stk. Morten Mosegård vil lave et forsøg ovre i Horsfold i forhold til vejbump mv. Vi afventer dette og ser hvad han finder ud af og fortsætter derefter med arbejdet omkring vores eget.


Læbælter: Sidste år blev det ikke beskåret, på trods af at vi rykkede for det flere gange. Vi skal snart igang med at skulle tynde ud i læbælterne. Amme træerne skal fjernes, således at de ikke ødelægger de træer der skal blive stående. Vi prøver at indhente priser hos andre entreprenør for at finde en der vil få det ordnet, som aftalt. Vi vil prøve at indhente et tilbud på at få lagt sten rundt om hjørnerne på stamvejen fra stien og ud på Oblingvej, så vi måske kan undgå de store huller ude ved vejen.


Legepladsen er godkendt for i år, og der er lavet en kontrakt på at det gøre automatisk hvert år. Den godkendelse vi fik lavet i 2014 har været gældende til i år.

Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Anni d. 19/11 kl. 10:00

Julefrokost afholdes samme aften kl. 18:00 også hos Anni.


Copyright © All Rights Reserved