Bestyrelses møde 2016

Bestyrelsesmøde lørdag den 23 januar 2016


Deltagere: Laila, Anni, Preben, Niels Henrik, Søren, Niels og Heidi


Dagsorden:


1.Evaluering på året der er gået.


-Laila har snakket med kommunen omkring vedtægts ændringerne, og de er godkendte. Vi må ændre på vores vedtægter som vi ønsker så længe det ikke går i strid med paragraf 11.


-Vi har stadig store problemer med skraldespande i området. I julen var der flere der kom til fyldte skraldespande, selv om deres huse ikke havde været udlejet.


-Niels Henrik har snakket med Højs have og vej service omkring vej bump.

Her fik han at vide at hvis vi vil have vejbump, skal vi have vejen asfalteret for at det kan lade sig gøre. Til spørgsmålet omkring at lægge nogle ned i plastic, fik vi at vide at det slet ikke kunne lade sig gøre at skrabe vejen længere. Der anbefales at vi kan lade være med at skrabe vejen og lade alle hullerne være.


-Der er fællesmøde i Bork Hallen lørdag den 27/2 kl 10. Preben og Heidi deltager fra vores forening.


-Laila har fået en skrivelse omkring Kalmar broen.

Der ønskes en ny sat op og grundejerforeningerne ovre i området ønsker at vi hjælper med at betale til broen. Laila valgte at skrive tilbage og fortælle at det ønsker vi ikke, Da vi tidligere ved afstemning ved generalforsamling nedstemte forslaget.


-Der snakkes frem og tilbage om hvordan vi kan undgå at der står vand rundt i området, nogen steder er der alt for langt til vej brøndene. Måske skal vi have gravet nogle dræn ned i området. Der bliver kigget på forskellige muligheder.


-I forhold til legeredskaber til små børn på legepladsen. Hvor små børn skal vi tænke på?

Børn på 3 år kan sagtens komme op af stigen til tårnet.


-Niels Henrik indhenter en pris på et redskabsskur til opsætning ved postkasse huset.


-Preben finder priser på lege redskaber til de små.


-Klipning af Øst og Syd siden af Læbælterne er bestilt for længe siden, men er ikke blevet udført. Vi rykker for at det bliver gjort i foråret.Næste møde skal holdes den 5/3 kl 10 hos Niels.


Bestyrelsens julefrokost afholdes den 30/4 hos Laila kl 18.


Bestyrelsesmøde afholdes den 14/5 kl 10 hos Niels Henrik.


Bestyrelsesmøde afholdes den 27/8 kl 10 hos Preben.


Bestyrelsesmøde afholdes den 19/11 kl 10 hos Anni, derefter julefrokost kl 18.


Vi aftaler at lave vores forside på hjemmesiden til en aktiv forside. Hvor alle kan komme med et oplæg om forskellige ting. Både grundejere, gæster og andre der kunne have interesse i det, vil kunne skrive på siden. Det er derfor en enig bestyrelse der opfordrer til at holde en god tone på siden og webmaster, forebeholder sig ret til at slette opslag som ikke lever op til dette. Er der nogle ting vi som grundejere gerne vil diskutere, kan vi fortsat bruge vores Facebook side som kun er for grundejere.

Heidi går i gang med dette i foråret.


Copyright © All Rights Reserved